JUDr. Svatopluk Galočík

Klostermannova 426
252 19 Rudná
tel. 311 670 877
mob. 602 588 757
e-mail: galocik@dph-clo.cz

Ing. Ota Paikert

J. Horáka 1667
256 01 Benešov
tel. 317 721 930
mob. 602 580 354
e-mail: paikert@dph-clo.cz


JUDr. Galočík a Ing. Paikert se věnují problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Oba dva se podíleli na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. JUDr. Galočík i Ing. Paikert publikují v této oblasti v různých odborných časopisech a bulletinech, včetně knižní podoby formou publikace. Z nabízených služeb je nutné zmínit:

• konzultace při dovozu a vývozu
• konzultace při intrakomunitárních dodávkách zboží v rámci EU
• konzultace při dodávkách zboží v tuzemsku
• konzultace při poskytování služeb v tuzemsku, mezi členskými státy a v třetích zemích
• konzultace při uzavírání smluv u obchodních případů
• optimalizace obchodních případů
• konzultace při přepravě zboží mezi členskými státy a při dovozu a vývozu
• lektorování výše uvedené problematiky u vzdělávacích firem
  (VOX, Anag, Svaz účetních, Notia, Studio W apod.)
• na základě objednávky je možné lektorování firemních seminářů,
  které je možné uspořádat přímo u objednatele a obsah přizpůsobit podle jeho představ
• na základě dohody je možné poskytovat konzultace přímo v sídle objedatele

Všechny nabízené služby je možné poskytovat telefonickou odpovědí, písemnou odpovědí formou elektronické pošty nebo písemně.

Ceny poskytovaných služeb jsou individuálně stanoveny po předchozí dohodě s objednatelem.